Warsztaty poetyckie z Wojciechem Kassem

Młodzież z Zespołu Szkół w Malinowie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie wzięła dziś udział w warsztatach poetyckich poprowadzonych przez Wojciecha Kassa – poety, eseisty, redaktora dwumiesięcznika literackiego „Topos”, dyrektora Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Wojciech Kass wydał kilkanaście zbiorów poezji, ostatni „Ufność”. Trzy poematy w 2018 roku. Wielokrotnie nagradzany i zapraszany do jury konkursów poetyckich. Prowadzi liczne warsztaty poetyckie m.in. w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Serdecznie dziękujemy za to inspirujące spotkanie!

Comments are closed.