Spotkanie autorskie z Markiem Samselskim

Dzisiejsze spotkanie autorskie z Panem Markiem Samselskim zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie było drugim zadaniem z projektu „BiblioCzas”, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury. W spotkaniu udział wzięły osoby zapisane na zajęcia wakacyjne w bibliotece i czytelnicy, którzy odwiedzają bibliotekę. Podczas spotkania autor mówił o książkach, które powstały z opowiadań napisanych wspólnie z dziećmi podczas wizyt w bibliotekach i przedszkolach. Dzieci chętnie zaangażowały się w spotkanie na którym wspólnie z Panem Markiem napisały opowiadanie. Wakacyjna atmosfera i swoboda uczestników zaowocowała ciekawym opowiadaniem, którego dzieci są współautorem i w najbliższym czasie opublikujemy je na naszej stronie internetowej i facebooku. To niesamowita przygoda dla dzieci, które od dziś możemy nazwać bajkopisarzami. Jest ona ciekawym doświadczeniem, które pobudza dziecięcą wyobraźnię, pozwala im cieszyć się pracą w grupie rówieśników i zapoznaje z zasadami pisania bajek, które mamy nadzieję zostaną czytelnikom w pamięci. Serdecznie dziękujemy za spotkanie!

Comments are closed.