DKK CKU

Dyskusyjny Klub Książki Centrum Kształcenia Ustawicznego informuje, że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 27 września 2023 r. o godzinie 16:30, na którym omawiana będziemy książka „Napój miłosny" Éric-Emmanuel Schmitt. Spotkanie odbędzie się w si ...