DKK Areszt

Dyskusyjny Klub Książki Oddziału Zewnętrznego w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie informuje, że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 24 września, na którym omawiana będziemy książka „Kiedyś przy Błękitnym Księżycu” Katarzyny Enerlich. Spotkanie odbędzie się w świetlicy zakładu.

plakat, DKK Oddziału Zewnętrznego w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie informujący, że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 24września

Comments are closed.