DKK CKU

Dyskusyjny Klub Książki Centrum Kształcenia Ustawicznego informuje, że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 29 września o godzinie 16:30, na którym omawiana będziemy książka „Właśnie dziś, właśnie teraz” Karoliny Wilczyńskiej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie CKU.

plakat informujący że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 29 września o godzinie 16:30,  na którym omawiana będziemy książka „Właśnie dziś, właśnie teraz” Karoliny Wilczyńskiej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie CKU.

Comments are closed.