DKK CKU

Dyskusyjny Klub Książki Centrum Kształcenia Ustawicznego informuje, że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 29 grudnia o godzinie 16:30, na którym omawiana będziemy książka „Matki i córki” Ałbeny Grabowskiej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie MBP.

plakat informuje, że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 29 grudnia o godzinie 16:30, na którym omawiana będziemy książka „Matki i córki” Ałbeny Grabowskiej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie MBP, kubek kawy stoi na książce, na górze logo DKK, na dole okładka książki i logo biblioteki

Comments are closed.