Regulamin usługi dostępu do księgozbioru Legimi

§1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi dostępu do zasobów abonamentowych serwisu Legimi: e-booków, audiobooków i synchrobooków (w dalszej części zwanej Usługą) przez Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie (zwanych dalej Czytelnikami i Biblioteką).

§2

 1. Oferowany dostęp ma postać kodu, po który Czytelnik może się zgłosić osobiście do Biblioteki.
 2. Kody posiadają termin ważności (aktywacji). Aktywowany kod umożliwia miesięczny dostęp do Usługi, jednakże nie dłużej niż do 02 lutego 2020 r.
 3. Kody wydawane są bezpłatnie i przeznaczone dla Czytelników nieposiadających wszelkiego rodzaju zaległości względem Biblioteki.
 4. Aktywacja kodu odbywa się w serwisie Legimi i wiąże się z założeniem konta w tym serwisie.
 5. W ramach Usługi wszystkim Czytelnikom przyznawany jest limit stron wspólny dla wszystkich Czytelników łącznie, po przekroczeniu którego dostęp do Usługi może zostać ograniczony.
 6. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z Usługi na dwóch różnych urządzeniach, np. na czytniku e-book i telefonie.

§3

 1. Wydawane kody przeznaczone są wyłącznie dla osoby, której są wydawane.
 2. Zabronione jest przekazywanie kodów osobom trzecim.
 3. Fakt wydania kodu odnotowywany jest w systemie bibliotecznym Biblioteki.
 4. W przypadku wykrycia naruszeń postanowień regulaminu Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia Czytelnikowi dostępu do Usługi.

§4

 1. Rolą Biblioteki jest przekazanie Czytelnikowi kodu dostępu do Usługi.
 2. Problemy związane z funkcjonowaniem Usługi obsługiwane są przez serwis Legimi.