DKK CKU

Wczoraj 24 kwietnia w naszej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczestnicy spotykają się raz w miesiącu, aby dyskutować o wybranej książce, którą wcześniej przeczytali. Była to książka She ...