DKK UTW

W dniu 04.04.2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem rozmów była książka Gabrieli Gargaś pt. „W plątaninie uczuć”. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi przemyśleniami na temat poruszanych w książce problemów, takich jak: miłość, zdrada, wybaczanie i poszukiwanie szczęścia. Dyskusja była bardzo ożywiona i wszyscy uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje zdanie. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów na temat literatury współczesnej i jej roli w naszym życiu.

Zapraszamy klubowiczów na następne spotkania, do zobaczenia!

spotkanie klubu DKK UTW w bibliotece

Możliwość komentowania została wyłączona.