DKK Areszt

Dyskusyjny Klub Książki Oddziału Zewnętrznego w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie informuje, że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 23 grudnia, na którym omawiana będziemy książka „SIEWCA WIATRU” Lidii Kossakowskiej. Spotkanie odbędzie się w świetlicy zakładu.

plakat informuje, że kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 23 grudnia, na którym omawiana będziemy książka „Siewca wiatru” autorstwa Kossakowskiej. Spotkanie odbędzie się w świetlicy zakładu, na plakacie widnieje kubek kawy na książce, na górze logo DKK, na dole okładka książki i logo biblioteki MBP

Comments are closed.